Life is change

Life is change

Livet är förändring

Förändring är många gånger ofrånkomligt och i de allra flesta fall leder den till utveckling. Men den kräver ett öppet sinne, flexibilitet och mod.

Jag har tagit på mig uppgiften att utforska förändringar stora som små. De som försigår på företag såväl som i mitt liv och i liven omkring mig.

Trendspaning kommunikationschefsrollen

TänkvärtPosted by Britta Bylander Wed, October 05, 2011 08:21:19

Utvecklingen inom social media/digitala kanaler har klart påverkat de krav som ställs på en kommunikationschef idag. Mediedebatten verkar ha fått en andra kammare i de digitala kanalerna där en fråga kan leva kvar och diskuteras långt efter det att debatten ebbat ut i traditionell media. Och tvärtom, debatten kan börja i de digitala kanalerna för att sedan flytta över till traditionell media. Hur man hanterar en sådan debatt skiljer sig, rent praktiskt, från de traditionella sätt vi är vana att jobba med. I många företag börjar kommunikationschefens roll bli överordnad marknadschefens och mediefrågor blir alltmer en ledningsfråga. Får företaget dålig press ja, då spelar det ingen roll hur aktiv man är i sin marknadsföring. Företagets medarbetare är också mycket mer aktiva utåt än tidigare. Vad de skriver om sin arbetsgivare i till exempel Facebook eller Twitter kan få konsekvenser för den externa bilden av företaget. Som kommunikationschef ska man kunna hantera detta och de flesta rekryterare som jag talat med anser att alla kommunikationschefs-rekryteringar de jobbar med innehåller krav på att man är insatt i digitala kanaler och hur de påverkar företaget. Det är till och med en självklarhet, anser några.

Öppenhet verkar vara ett ord som idag är ett kodord för företagets eller organisationens kommunikation och ett viktigt ledord för en kommunikationschef. Det externa och interna kravet på öppenhet och delaktighet växer sig starkare och ju mer man arbetar med digitala kanaler, desto viktigare blir det att man är tydlig och konsekvent i sina budskap – att man är trovärdig. Ju öppnare företaget väljer att bli, desto viktigare blir kärnvärdena. De blir företagets kompass och kommunikationschefen roll blir att överse och driva den samlade bilden av företaget internt såväl som externt.

Idag räcker det inte med att förklara i reklam eller annan marknadsföring vad företagets produkt kan ge dig som kund utan konsumenter vill veta hur, var, när och av vem den är producerad, transporterad och avvecklad. Man vill veta hur företaget eller organisationen agerar i sin omvärld – vilken kompass seglar man efter? Betalar man sina skatter, lyder man lagarna, hur behandlar man sina anställda, bidrar man till samhällsutvecklingen och så fall hur? Corporate Social Responsibility (CSR). Det blir allt vanligare att CSR hamnar under kommunikationschefen. Inte konstigt alls, tycker jag, det är ju en viktig komponent i företagets profilering.

Samhällsdebatten är en växande arena för kommunikationschefen. Beroende på företaget eller organisationen kan det vara viktigt att kommunikationschefen känner till och är bekant med de politiska processerna, Public affairs. Det ställer krav på företaget och på kommunikationschefen. Dels behöver kommunikationschefen bli delaktig i företagets eller organisationens långsiktiga strategiska arbete, dels behöver kommunikationschefen högsta ledningens förtroende och mandat att ge sig in i den politiska debatten för företagets räkning. Jag kan tänka mig att många företagsledningar kan ha svårt att släppa till just här. Den politiska debatten och processerna är tidskrävande och det kan ta år innan man ser resultat av sitt arbete. Det kräver tydliga visioner och strategier, kontinuitet och målmedvetenhet som kommunikationschefen kan omvandla till strategier och långsiktiga mål för kommunikationen. Men i dagens snabbt föränderliga omvärld finns det en uppenbar risk för att kommunikationschefens arbete överskuggas av ad hoc betonad frågor. Jag kan se den konflikt som många gånger kan uppstå när man vill jobba mer långsiktigt, till exempel med public affairs.

Slutligen, kommunikationen blir alltmer ett strategiskt verktyg för företagsledningen. Det kräver kommunikationschefer som är mer generalister och som jobbar för öppenhet, delaktighet, interaktion, kontinuitet, långsiktighet och inte minst utveckling. Det ställer krav på kommunikationschefen. Hur öppen vill eller kan man vara? Hur upprätthåller man bilden av företaget internt såväl som externt? Och inte minst, hur engagerar man både ledningen och medarbetarna för att förändras i takt med omvärlden utan att tappa kontinuitet och fokus?

  • Comments(2)//lifeischange.bylander-co.se/#post7