Life is change

Life is change

Livet är förändring

Förändring är många gånger ofrånkomligt och i de allra flesta fall leder den till utveckling. Men den kräver ett öppet sinne, flexibilitet och mod.

Jag har tagit på mig uppgiften att utforska förändringar stora som små. De som försigår på företag såväl som i mitt liv och i liven omkring mig.

Många förändringar på väg

TänkvärtPosted by Britta Bylander Wed, November 02, 2011 22:37:38

2050 kommer vi att vara 9 miljarder människor på jorden. Idag är vi 7 miljarder och befolkningsökningen för året fram till September 2011 var nästan 56 miljoner. Om vi fortsätter att konsumera jordens resurser i den takt vi gör nu kommer vi att ha gjort av med två tredjedelar av jordens resurser 2050.

Detta kommer att kräva en förändring i de globala marknaderna, styrelseskicken, infrastrukturen etc. Vi kommer att behöva tänka om vad utveckling och framgång innebär. Jag tror att det kommer att leda till stora förändringar - överallt. Frivillig såväl som påtvingad. Min vision är att lära sig leva med förändring.

Ett företag som är långsiktigt och vill finnas kvar om 40 år behöver hitta en strategi för att hantera framtiden men också flexibla, lyhörda och förändringståliga förändringsledare som kan använda kommunikation som ett verktyg för att förankra vision och strategier.

Stora krav kommer att ställas på framtidens ledare. De kommer inte kunna driva den här förändringen själva. Det kommer att vara en angelägenhet som involverar hela företaget – ledningen, cheferna och medarbetarna.

Kommunikation handlar mycket om människor och om att sätta sig in i den andra människans situation för att hitta ett språk som berör just honom eller henne. Kommunikation ett oslagbart verktyg för att skapa förståelse för förändringar och för att skapa engagemang. Ett företag eller en organisation som vill skapa en förändring behöver skapa förståelse om varför förändringen sker, vilket som är målet med den och hur den ska genomföras. Men framför allt måste man få de människor som måste bidra för att få till förändringen att förstå varför de behöver bry sig och engagera sig i förändringen – och många gånger till och med förändra sig själv.

Lektion 4 i förändringskommunikation: Kommunicera din förändringsvision och strategi så att folk förstår varför de behöver bry sig.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.